Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy dla osób odpowiedzialnych za działania ratownicze na terenie firmy

Art. 2091 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy wskazuje na obowiązek wyznaczenia przez pracodawcę  pracowników do udzielania pierwszej pomocy.  Liczba pracowników, o których mowa powyżej, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
Celem szkolenia z zakresu pierwszej pomocy jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu.

Szkolenia organizowane przez firmę „Dora” przeznaczone są dla każdej grupy zawodowej, która chce dobrze opanować zasady udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia prowadzone są przez czynnych zawodowo, doświadczonych  ratowników medycznych.

Kursy pierwszej pomocy składają się z ćwiczeń, czyli części praktycznej i części teoretycznej, na której kursanci zdobywają wiedzę niezbędną do prawidłowego udzielania pomocy przedmedycznej. Podczas kursu przedstawiane są typowe sytuacje, w których potrzebne jest udzielenie pierwszej pomocy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI