Szkolenia BHP

Szkolenia BHP – podstawowe informacje

Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 1 Kodeksu pracy).
Podkreślić należy, że sam pracodawca, zgodnie z art. 2373 § 21 Kodeksu pracy, również musi odbyć szkolenie w dziedzinie bhp i uaktualniać wiedzę w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążących na nim obowiązków.

Wstępne szkolenie BHP należy przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
Ma umożliwić ono pracownikowi zaznajomienie się z zagrożeniami związanymi z wykonywanym zawodem, zapoznanie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także obowiązkami wynikającymi z zasad BHP. Szkolenie BHP pozwala także nabyć umiejętność bezpiecznego wykonywania pracy oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkowi.

Oferujemy następujące szkolenia BHP:

  • Szkolenie wstępne ogólne BHP w formie instruktażu dla nowo przyjętych pracowników.
  • Szkolenia okresowe BHP realizowane dla wszystkich grup pracowniczych:
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
  • dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami

Formy szkolenia

Wszystkie szkolenia wykonujemy zarówno w siedzibie pracodawcy, jak również w sali szkoleniowej firmy „Dora”.
Prowadzimy szkolenia stacjonarne i internetowe (e-learning).

E-learning

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy możliwości szkoleń internetowych. Ofertę kierujemy do wszystkich pracodawców i pracowników, którym trudno zorganizować czas na fizyczne uczestniczenie w tradycyjnych szkoleniach seminaryjnych.

Dużą zaletą szkoleń e-learningowych jest dostosowanie terminu szkolenia do indywidualnego harmonogramu pracy oraz tempo przyswajania wiedzy do indywidualnych możliwości uczestnika szkolenia. Szkolenie Bhp w formie e-learningu składa się z multimedialnych prezentacji i testów udostępnionych indywidualnie.

Szkolenia BHP przez internet to przede wszystkim wygoda, oszczędność czasu i niezależność. Pracownicy nie muszą wychodzić z biura, by wziąć udział w szkoleniu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI