Ryzyko zawodowe

Według artykuły 226 Kodeksu Pracy pracodawca musi ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywanymi obowiązkami, a także musi stosować niezbędną profilaktykę, która zminimalizuje zagrożenia.

Co to jest ryzyko zawodowe?

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń związanych z wykonywanymi obowiązkami, odpowiedzialnych za powodowanie strat, zwłaszcza wystąpienia u pracowników skutków szkodliwych dla zdrowia w wyniku zagrożeń występujących w środowisku pracy bądź też w sposobie wykonywania poszczególnych obowiązków.

Rzetelna ocena ryzyka zawodowego musi być wykonana dla wszystkich stanowisk pracy w danym zakładzie, bez względu na liczbę pracowników bądź rodzaj wykonywanej pracy. Pracodawca musi przede wszystkim ocenić jego wielkość na poszczególnych stanowiskach pracy i w zależności od wyników zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze. To obowiązek nałożony niego, który wynika z Kodeksu Pracy.

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy gdy:

  • tworzone jest nowe stanowisko pracy,
  • wprowadzone zostały ważne zmiany w stosowanych czynnikach ochronnych,
  • poczynione zostaną zmiany technologiczne lub organizacyjne na stanowisku pracy,
  • na jakimkolwiek stanowisku pracy zdarzy się wypadek.

 

Istnieje wiele metod szacowania ryzyka zawodowego w zależności od rodzaju zagrożeń, czy specyfiki procesów pracy, dlatego warto zaufać profesjonalistom posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zespół specjalistów „DORA” proponuje Państwu fachową pomoc, rzetelność wykonywanych usług, przystępne ceny oraz szybkie terminy realizacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI