Wypadki przy pracy

Co to jest wypadek przy pracy?

Definicja wypadku przy pracy uregulowana została w art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z nią za wypadek przy pracy uznaje się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy uważa się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone wyżej, chyba że wypadek został spowodowany postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem pracownika?

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009r. Nr 105, poz. 870 z póź. zm.) pracodawca, którego pracownik uległ wypadkowi jest obowiązany:

 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu,
 • powołać zespół powypadkowy,
 • zabezpieczyć miejsce wypadku,
 • zbadać okoliczności i przyczyny wypadku,
 • sporządzić właściwą dokumentację,
 • zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom,
 • prowadzić rejestr wypadków przy pracy,
 • przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.

Już sam fakt zaistnienia wypadku stawia pracodawcę w trudnej sytuacji.
„DORA” proponuje Państwu fachową pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego oraz sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej, którą należy skompletować w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia przez poszkodowanego. Naszą ofertę adresujemy do wszystkich pracodawców, którzy chcą mieć pewność, że dokumentacja sporządzona jest prawidłowo i zgodnie z prawem.

„Nic mi się nie stanie” – tak zapewne myśli większość pracowników łamiących przepisy bhp.
Według opublikowanych przez GUS danych w 2016 roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy przekroczyła 87886 osób, w tym:

 • Wypadkom z ciężkimi obrażeniami uległy – 464 osoby
 • Wypadkom śmiertelnym uległy – 239 osoby

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI