O firmie

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Jesteśmy firmą zajmującą się profesjonalną obsługą i nadzorem BHP i PPOŻ z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Działamy zarówno na rynku lokalnym, jak również na terenie całego kroju. Doświadczenie, które posiadamy wynika z nabytej wiedzy, jak również z ciągle nowych przykładów i spraw, z którymi mamy do czynienia.

Działamy szerokopasmowo nie ograniczając się do jednej branży. Wśród naszych klientów są pracownicy administracyjni, nauczyciele, lekarze, przedsiębiorcy, kierowcy, operatorzy maszyn, stolarze, elektrycy. Obsługujemy firmy: projektowe, produkcyjne, magazynowe,  kamieniarskie, kopalnie odkrywkowe i wiele innych.

Współpraca z naszymi zleceniodawcami wnosi ciągle wiele nowych doświadczeń  i satysfakcji ze współpracy obu stron.

 

Profesjonalnie zajmujemy się:

 • Przeprowadzaniem wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu BHP zarówno dla pracowników jak i pracodawców,

 • Oceną i dokumentacją ryzyka zawodowego zmniejszającego prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą,
 • Opracowaniem instrukcji stanowiskowych BHP,
 • Prowadzeniem postępowania powypadkowego oraz sporządzaniem związanej z tym dokumentacji,
 • Przeglądami technicznymi i konserwacją gaśnic,
 • Opracowywaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • Sprzedażą sprzętu PPOŻ
 • Prowadzeniem pełnej dokumentacji związanej z BHP i PPOŻ
 • Prowadzeniem spraw kadrowo – pracowniczych m.in.: akta pracowników, umowy o pracę, świadectwa pracy, ewidencja czasu pracy, listy obecności, urlopy, regulaminy pracy, wynagrodzenia, świadczenia socjalne,
 • Przeprowadzaniem pomiarów czynników szkodliwych środowiska pracy,
 • Reprezentowaniem klientów przed państwowymi instytucjami kontroli,
 • Sprzedażą instrukcji i tablic bhp, ppoż., apteczek pierwszej pomocy oraz innego asortymentu BHP.

Zapraszam do współpracy,
mgr Dorota Pieniążek
Starszy Specjalista ds. BHP i PPOŻ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI