Szkolenie okresowe BHP dla pracowników fizycznych

Kto musi odbyć szkolenie okresowe BHP dla pracowników fizycznych ?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Szkolenie okresowe BHP dla stanowisk robotniczych jest ważne przez 3 lata, natomiast w przypadku wykonywania przez pracownika prac o szczególnym zagrożeniu obowiązuje przez okres 12 miesięcy. Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI