Kadry

W ramach obsługi kadrowej oferujemy m.in.:

  • Prowadzenie akt osobowych
  • Przygotowywanie umów o pracę
  • Prowadzenie rachuby płac
  • Ewidencja należnego i wykorzystanego urlopu
  • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  • Naliczanie wynagrodzeń
  • Rozliczanie umów cywilno-prawnych
  • Wystawianie świadectw pracy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI