Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych (umysłowych)

Kto musi odbyć szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych (umysłowych)?

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników umysłowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel szkolenia

  • ocena zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrona pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
  • postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych ważne jest przez 6 lat, natomiast 5 lat dla innych pracowników umysłowych. Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy, natomiast w przypadku stanowisk kierowniczych do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI