Badania środowiska pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy każdy pracodawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych, jeśli występują one w firmie lub jeśli występuje ryzyko ich wystąpienia. Pomiary takie należy wykonać najpóźniej w przeciągu miesiąca po uruchomieniu zakładu pracy.

Ocena środowiska pracy dokonywana jest w oparciu o badania i pomiary czynników szkodliwych, podzielonych na grupy: fizyczne, chemiczne, biologiczne i pyły.

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy nakazują wykonanie odpowiednich pomiarów w celu podjęcia właściwego postępowania, mającego poprawić warunki pracy i wyeliminować ewentualne zagrożenia.

Współpracując z firmą „TES” Laboratorium Higieny Pracy wykonujemy szczegółowe pomiary czynników uciążliwych i szkodliwych na stanowiskach pracy. Zapoznajemy z ich wynikami pracowników. Zakładamy rejestry czynników szkodliwych dla zdrowia oraz pilnujmy terminów kolejnych pomiarów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI