Szkolenie wstępne BHP

Kto musi odbyć szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy, niezależnie od: wymiaru etatu,  stażu pracy, zajmowanego stanowiska.

W szczególności szkolenie wstępne BHP muszą ukończyć:

  • nowo zatrudniani pracownicy,
  • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką,
  • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Cel szkolenia

  • zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy oraz w regulaminie pracy obowiązującym w danym zakładzie pracy,
  • zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami i zasadami ochrony ppoż,
  • zapoznanie pracownika z jego prawami i obowiązkami wobec pracodawcy, które określone zostały w Kodeksie Pracy oraz w regulaminie pracy,
  • zapoznanie pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI